fbpx

FRI FRAGT
1-5 HVERDAGE

RING TIL OS
20 19 72 90

Ingen varer i kurven.

1. Virksomhedsoplysninger

Gruseksperten ApS
Lupinvej 14
9500 Hobro
CVR nr.: 41373466
Telefon: 20 19 72 90
E-mail: kontakt@gruseksperten.dk

Afhentning/fysisk salg af grus:
Gruseksperten ApS
Nordre Kajgade 7
9500 Hobro

2. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager ved Gruseksperten ApS (herefter benævnt ”Sælger”). Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil desuden til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

3.   Ordremodtagelse

Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.

Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mailadresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Ordren vil blive opbevaret af Sælger og kunden modtager ordrebekræftelse på e-mail efter ordren er afgivet.

Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået, når Sælger har bekræftet ordren. Sælger vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

4.   Betaling

Betaling foregår ved bestilling.

Der kan betales med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard eller MobilePay.

Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

5.   Priser

Priserne er inkl. moms og afgifter.

Priserne er dagspriser.
Prisen på bestillingstidspunktet, er den gældende pris for købet.

Vi tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Desuden forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages samtidig forbehold for udsolgte varer.

6.   Levering

Sælger leverer til hele Danmark, dog KUN til brofaste adresser i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland).

Bestilling vil blive leveret til fortovskant inden for 1-5 arbejdsdage. Da Sælger bruger et eksternt transportfirma, er det ikke muligt at oplyse et nøjagtigt leveringstidspunkt.

Leveringstiderne er vejledende hvorfor sælger fraskriver sig et hvert ansvar i tilfælde af forsinkelse.

Alle bigbags bliver leveret på en engangpaller, og er ved levering købers ejendom.

Pallerne vil blive sat på fast underlag, hvor der kan køres med en palle løfter, så som fliser, asfalt eller cement.  Pallerne stilles hvor de er til mindst mulig gene for trafikken. Det er ikke altid muligt at stille pallen op på fortovet.

Chaufføren har ikke tilladelse til at sætte pallerne i indkørsel, med mindre køber er personligt til stede.

6.1 Betingelser vedr. levering via “Storkøb”

Følgende betingelser gælder såfremt du ønsker at bestille vores produkter via siden “Storkøb”.

Det er kun muligt at bestille storkøb til brofaste øer i Danmark.

Vi tilstræber os på at levere på den ønskede dag der angives på siden. Hvis ikke det er muligt kontakter vi dig. Hvis intet vælges, leverer vi hurtigst muligt.

BETINGELSER FOR LEVERING TIL KANTSTEN

Hvis du ønsker at få leveret materialet ved dit grundskel (fx kantstenen), skal du angive den ønskede placering i feltet ”Ønsket leveringssted”. Derudover er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

 • Underlaget skal være bygget til kørsel med tunge køretøjer. Det betyder eksempelvis, at der ikke må være almindelige fliser på kørestedet, da disse risikerer at briste under lastbilens vægt.
 • Kørevejen skal som minimum være 4,25 meter i bredden.
 • Der skal være en frihøjde på 4,25 meter (ved luftledninger skal frihøjden være 5 meter).

Er betingelserne for kørsel med lastbil ikke opfyldt, finder chaufføren selv det bedst egnede sted for placering af leveringen.

BETINGELSER FOR LEVERING MED KRAN/GRAB (FX OVER HÆK)

For at kunne levere dine materialer med kran/grab, skal du angive den ønskede placering i feltet ”Ønsket leveringssted”. Derudover er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

 • Materialet kan kranes over en forhindring på max 3 meter i højden (fx en hæk, hegn el. lign.), og leveringsstedet må max være 12 meter fra lastbilen.
 • Kørevejen skal som minimum være 4,25 meter i bredden, og frihøjden skal ligeledes være 4,25 meter (ved luftledninger skal frihøjden være 5 meter).
 • Lastbilen skal kunne parkere på et kørefast underlag under aflæsning. Det betyder, at der eksempelvis ikke må være almindelige fliser på kørestedet, da disse risikerer at briste under lastbilens vægt. Underlaget skal således være egnet til tung kørsel.

Hvis ikke betingelserne er opfyldt, vil materialet blive aflæsset med grab det sted, som chaufføren finder bedst egnet.

7.   Fortrydelsesret

Fortryder Kunden sit køb, giver Sælger fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Sælger på den i punkt 7.1.1 nævnte adresse. Alle dele af varen skal returneres.

Returnering kan ske ved, at Kunden:

 • selv returnerer varen på Sælgers returneringsadresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen
 • indleverer varen til forsendelse til Sælger hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket)

Kunden afholder returneringsomkostningerne og bærer selv risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.

7.1. Returnering

Anmeldes om returnering skal gives pr. mail på kontakt@gruseksperten.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret med tydelig reference til hvilke ordre eller fakturanummer det drejer sig om, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.

Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi.

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Sælger har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen.

Da varernes størrelse og form gør at varen skal sendes med et eksternt fragtfirma, skal Kunden betale for fragten. Sælger kan, hvis Kunden ønsker det, formidle en aftale med et eksternt fragtfirma.

Sælger modtager tillige ikke pakker sendt pr. efterkrav.

7.1.1.     Returadresse

Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

Gruseksperten ApS
Nordre Kajgade 5
9500 Hobro

Kunden kan kontakte Sælger på:

E-mail: kontakt@gruseksperten.dk
Telefon: 98 52 03 88

8.   Fejl og mangler – reklamation

I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancer. Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

8.1. 24 måneders reklamationsret

Kunden har 24 måneders reklamationsret jf. købeloven på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for 14 dage efter at manglen er opdaget, vil reklamationen være anset som rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

8.2. Reklamation og returnering

Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med omlevering, sker for Sælgers regning, men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.

Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 7.1.1 nævnte adresse.

8.3. Reparation og omlevering

Såfremt varen indenfor den i punkt 8.1 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

 • afhjælpning af manglen,
 • levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
 • et passende afslag i købesummen eller
 • ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

8.4. Ansvar

Sælger påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

9.   Personoplysninger

Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskort nummer, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren.

Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

9.1. Cookies

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens computer.

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til logstatistik. Ved logstatistik forstås, at et statistiksystem opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (onlineannonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annoncekampagner mv.).

9.2. Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger

Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 7.1.1 ovenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købe-aftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

9.3. Markedsføring

Oplysninger om kunderne – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

9.4. Opbevaring og sletning af oplysninger

Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

10. Andet

10.1. Farveforskelle

Da granitprodukter er naturprodukter, kan der forekomme farveafvigelser, samt ændringer i sammensætningen af farver i de enkelte sendinger. Dette må accepteres af køber. Vi bestræber sig på løbende at beskrive farverne i vores produkter.

10.2. Kontakt til Sælger

Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer 98 52 03 88. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mailadresse kontakt@gruseksperten.dk

10.3. Forbehold for trykfejl m.v.

Sælger tager forbehold for tryk- og billedefejl, udsolgte varer, moms- og afgifts-ændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

10.4. Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV